Waarom je brand archetype zo belangrijk is

Het valt niet mee je website, blogs en social media een duidelijk authentiek, consistent en herkenbaar gevoel mee te geven.

Heb je wel eens tegen designers of tekstschrijvers gezegd “dat past niet bij ons bedrijf”, “het gevoel is gewoon niet goed” of “de toon is niet goed”? Zonder goed uit te kunnen leggen wat je dan wel wil? Mij gebeurt dat vaker dan mij lief is…

Grote kans dat je uitgaat van het eigen en unieke karakter van je bedrijf. Dat is voor jezelf herkenbaar, maar voor mensen die je bedrijf nog niet zo goed kennen vaak nog onduidelijk en gissen.

In mijn zoektocht naar instrumenten om duidelijker te kunnen zijn naar anderen, stuitte ik op het brand archetypes model. Wat brand archetypes zijn en hoe je het brand archetype kan gebruiken in content marketing, leg ik je hierna uit.

Carl Gustav Jung bedenker van archetypes

Wat zijn brand archetypes?

De archetypes zijn twaalf verschillende en oorspronkelijke karakters die iedereen direct herkent. Ze zijn bedacht door Carl Gustav Jung in zijn boek over de archetypes en het collectieve bewustzijn.

Elk archetype roept automatisch bepaalde gevoelens, waarden en ambities op. Je merkt het direct als beelden en woorden niet overeenkomen met het archetype van een bedrijf. Als content marketing wel goed wordt ingezet, noemen we dat authentiek.

Dit maakt het gebruik van brand archetypes ook zo handig. Maar welke brand archetypes zijn er? En welk archetype past bij jouw bedrijf?

afbeelding van alle Brand Archetypes

12 verschillende brand archetypes

Het voordeel van een brand archetype is dat iedereen er direct een beeld bij heeft. Je hoeft er niet veel bij uit te leggen, het karakter is veelzeggend genoeg. Dit zijn de twaalf brand archetypes die je ongetwijfeld direct zult herkennen, namelijk de:

archetype verzorger

1. Brand Archetype verzorger (Caregiver)

Goed doen, compassie, opkomen en zorgen voor anderen. Voorbeelden zijn Pampers, Olvarit, Rabobank.

Brand archetype Heerser (ruler)

2. Brand Archetype heerser (Ruler)

Altijd ‘in control’, bezig status en imago. Voorbeeld zijn Mercedes, Rolex en Albert Heijn.

brand archetype clown (jester)

3. Brand Archetype clown (Jester)

Grappenmaker, vermakelijk. Voorbeelden zijn M&M’s, Fanta en Geico.

Brand Archetype Schepper (Creator)

4. Brand Archetype schepper (Creator)

Innoverend, vernieuwend en inspirerend. Apple, Lego en Tesla.

Brand archetype onschuldige (innocent)

5. Brand Archetype onschuldige (Innocent)

Puur, kwetsbaar en eerlijk. Dove, Ponds en Chocomel.

Brand Archetype de wijze (Sage)

6. Brand Archetype wijze (Sage)

Leraar, onderzoeker, wijs en wetenschapper. Voorbeelden zijn NOS, SAP en TNO.

Brand archetype ontdekker (Explorer)

7. Brand Archetype ontdekker (Explorer)

Pionieren, eigenwijs, eigen weg. The North Face, Landrover en Ogly.

Brand archetype magier (Magician)

8. Brand Archetype magiër (Magician)

Verbazingwekkend, anders en wonderlijk. Voorbeelden zijn Disney, Lynx en Red Bull.

Brand archetype rebel (outlaw)

9. Brand Archetype rebel (Outlaw)

Tegendraads, revolutionair, rebels. Voorbeelden zijn Virgin, Diesel en Harley Davidson.

Brand archetype held (hero)

10. Brand Archetype held (Hero)

Grensverleggend, winnaar, alles overtreffend. Voorbeelden zijn Nike, Audi en Armani.

Brand Archetype gewone man(everyman)

11. Brand Archetype gewone man (Everyman)

Benaderbaar, down-to-earth, lekker gewoon. Voorbeelden zijn Hornbach, Hema en Ikea.

Brand archetype Minnaar (lover)

12. Brand Archetype minnaar (Lover)

Gepassioneerd en verleidelijk. Voorbeelden zijn Ferrero, Crodino en Christine le Duc.

Brand archetype test

Waarschijnlijk heb je zelf direct een beeld bij het brand archetype van jouw bedrijf. Dat beeld kan echter wel afwijken van hoe anderen je bedrijf zien, bijvoorbeeld werknemers of je klanten. En dan wordt het interessant. Want in je communicatie ben je dan niet consistent en authentiek.

Wil je weten hoe je bedrijf wordt gezien? Laat dan deze brand archetype test invullen door je werknemers enerzijds en je klanten anderzijds. Open daarvoor de link naar de brand archetype test en maak een kopie voor jezelf. Maak vervolgens een nieuwe link aan en verspreid die onder je werknemers en/of klanten.

Brand Archetype test

Saleswizard heeft overigens ook een brand archetype. Ik zou het enorm waarderen als je deze test wilt invullen om te checken of we zelf wel consistent zijn. Hier kun je de vragenlijst invullen.

Inspelen op behoeftes van doelgroepen

Het archetype zegt natuurlijk ook iets over de relatie tussen merk en klant. Klanten doen zaken vanuit bepaalde drijfveren en behoeftes. Je kunt de drijfveren van archetypes onderverdelen in vier hoofdcategorieën:

 1. Structuur en orde (Verzorger, Heerser en Schepper)
 2. Verbinding en samenwerking (Gewone man, Grappenmaker, Minnaar)
 3. Ontwikkeling en verandering (Onschuldige, Wijze, Ontdekker)
 4. Prestaties en durf (Held, Revel en Magiër)

Kies je bijvoorbeeld voor het archetype gewone man, speel dan in op de behoefte aan samenwerking. Deze consistentie in je content en social media strategie zorgt voor een authentiek gevoel.

Drijfveren van archetypes

Hoe kunnen brand archetypes je helpen bij je communicatiestrategie?

Een brand archetype kan je bedrijf direct een herkenbare persoonlijkheid geven. Je merk archetype functioneert daarbij als het ware als een kompas. Het geeft richting aan je interne en externe communicatie. Intern zorgt het voor een gemeenschappelijke cultuur en gedrag. Naar buiten toe zorgt het voor een betere herkenbaarheid, merkwaardering en klantloyaliteit. Het brand archetype kun je gebruiken voor de verdere concretisering van het:

 1. merkinnerlijk
 2. merkuiterlijk
 3. merkgedrag

1. Merkinnerlijk: brand archetypes als basis voor storytelling

Klanten doen liever zaken met bedrijven die ze herkennen, die authentiek en consistent zijn en zich duidelijk positioneren. Ook medewerkers zijn gemotiveerder als zij zich in het verhaal erkennen en erkend voelen. Storytelling is uitermate krachtig om je merk uit te dragen met behulp van een sterk verhaal.

Beantwoord voor jouw persoonlijke story de volgende vragen:

 • Waarom doe ik wat ik doe?
 • Wat is voor mij belangrijk?
 • Wat maakt mij uniek?

Jouw unieke verhaal is uitgebreider te typeren aan de hand van je merkvisie, merkmissie, merkwaarden, merkpersoonlijkheid, merkbelofte en het merk-kernconcept.

Merkvisie: Wat is jouw visie op de markt en samenleving waarop jij je met je bedrijf begeeft. Wat zijn de kansen en bedreigingen?
Merkmissie: Wat is het bestaansrecht van je merk? Wat voegt jouw bedrijf toe?
Merkwaarden: Waar sta je voor en wat maakt jouw bedrijf uniek?
Merkpersoonlijkheid: Wat is het brand archetype van jouw bedrijf?
Merkbelofte: Wat is je merkbelofte, waar mogen je klanten je op afrekenen?

2. Merkuiterlijk: brand archetype als basis voor branddesign

Om consistent te kunnen zijn, werk je het brand archetype uit in alle verschillende communicatievormen en -uitingen. Waaronder je logo, het beeldgebruik, vorm, kleur, typografie, taalgebruik en tone-of-voice en onderwerpen waarover je communiceert. Je plukt pas echt de vruchten van merkherkenning en -waardering als je het archetype doorvoert in alle mogelijke communicatie:

 • website
 • fotografie
 • video’s
 • visitekaartjes
 • folders
 • offertes
 • nieuwsbrieven
 • belettering
 • kantoorinrichting
 • werkkleding
 • etc.
Storytelling als leidraad

3. Merkgedrag: Het brand archetype als basis voor gedrag

Echte consistentie in merkbeleving ondervind je naar aanleiding van het gedrag van het bedrijf. Zijn de producten en diensten in lijn van het merk? Wordt het personeel op de normen en waarden geselecteerd die het bedrijf wenst uit te dragen? Is de klantenservice in lijn met de visie van het bedrijf? Sluit de keuze voor sponsoring aan op de drijfveren van het bedrijf (in plaats van bijvoorbeeld de hobby van de baas)?

Op deze manier vormt je brand archetype en je brand design ook de basis voor de keuzes in je:

Zo zal een merk als Exact niet snel te vinden zijn op Tik Tok, Instagram of Snapchat of content schrijven met tips over social media. Voor Cool Blue met de slogan “Alles voor een glimlach” is het veel logischer om op Instagram actief te zijn of bijvoorbeeld content te delen met bloopers van commercials.

Aan de slag met brand archetypes

Ontdek jouw unieke brand archetype en bijbehorende drijfveren en bouw een sterk merk. Een sterk en consistent merk zorgt voor een betere merkherkenning en -waardering. Je trekt de juiste klanten aan en zorgt dat bestaande klanten loyaler blijven. Medewerkers worden trots op hun bedrijf en werken eensgezind en gemotiveerder en niet onbelangrijk, krijgen een gevoel van focus en richting. Aan de slag met brand archetypes? Zeker doen dus!

Brand Archetypes en Branding?

Is de positionering van je bedrijf onduidelijk? Wil je werken aan een duidelijke en herkenbare profilering? Start met een volledige ontleding van je merk en ontdek wat jouw bedrijf uniek maakt. Herontdek het kompas voor je hele communicatie!

ik heb interesse

Over de auteur

Frank is online marketing specialist en heeft er veel plezier in zijn kennis te delen. Dagelijks helpt hij ondernemers met online marketing. Ook is Frank directeur van Saleswizard en frequent bijdrager aan het blog van Saleswizard.