Een goede content strategie is de basis van succes

De laatste tijd wordt er steeds meer geschreven over content strategie en waarom het zo belangrijk is. Enerzijds komt dat door de hoeveelheid van updates in Google waardoor hoog scoren op 1 enkel zoekwoord geen duurzame strategie meer is. Anderzijds wordt dat veroorzaakt door de opkomst van social media waardoor de wijze waarop content wordt gemaakt en wordt ‘geconsumeerd’ voortdurend verandert. Steeds meer bedrijven begrijpen dat het ad hoc beheren van hun website en social media nergens meer toe leidt en dat een goede content strategie nodig is.

Wat is dan een content strategie?

Een strategie is een vooropgesteld plan om een of meerdere doelen te bereiken. Met een content strategie stel je dus vast wat je moet of gaat doen om een of meerdere doelen te bereiken. Als onderdeel van zoekmachine optimalisatie kan dat  zijn, dat je gevonden wil worden op 1 of meerdere woorden in Google. In een voorbeeld hieronder werk ik dat uit.

Stap 1: Een content strategie opstellen

Stel dat je advocaat bent en je wil internet gebruiken om klanten te werven. Om je content strategie vast te kunnen stellen, moet je dan antwoord geven op de volgende vragen:

 1. Op welke doelgroep wil jij je richten? Bijvoorbeeld zakelijk/particulier, jong/oud, vermogend/arm, etc.
 2. In welke regio wil jij je diensten aanbieden? Nationaal/internationaal, Landelijk/Regionaal, etc
 3. Welke diensten bied je aan? Advocatuur/Jurist, Allround/gespecialiseerd zoals arbeidsrecht/ondernemingsrecht, etc

Onze advocaat uit dit voorbeeld is actief als incasso advocaat, richt zich op bedrijven en werkt  voornamelijk in Noord-Brabant. Daarmee zijn de belangrijkste vragen beantwoord en kan begonnen worden met het formuleren van de content strategie.

Stap 2: De zoekwoordenanalyse

Om vast te kunnen stellen hoe bedrijven zoeken naar een advocaat is een zoekwoorden analyse nodig. Ook daarvoor zijn een aantal deelstappen benodigd:

 1. Verzamel zoveel mogelijk relevante woorden en combinaties van woorden die verband houden met incasso
 2. Gebruik het zoekwoorden hulpprogramma van Google om de aantallen zoekopdrachten vast te stellen, de prijs in Google Adwords en de mate van concurrentie
 3. Kies de woorden die het meeste worden gezocht, het duurste zijn en het minste concurrentie hebben

In ons voorbeeld resulteren de woorden Incasso (2900 zoekopdrachten), Incassobureau (6600 zoekopdrachten), Incasso Advocaat(140 zoekopdrachten) en Vordering (880 zoekopdrachten). Om definitief een keuze te kunnen maken, moet je de woorden nog wel ingeven in Google om te checken of  jouw diensten daar worden aangeboden. Dat is het beste geval voor incassobureau, incasso en incasso advocaat. Zo vormen deze drie woorden de kern van onze content strategie.

Stap 3: Concurrentie analyse

Nu je hebt vast gesteld wat de basis van je content strategie is, wordt het tijd om je concurrenten eens wat ander te onderzoeken. Het beste kan je daarvoor bijvoorbeeld de eerste 10 websites van de eerste pagina analyseren. Bekijk de website goed en check:

 • hoeveel woorden gebruiken zij op een pagina?
 • hoe vaak komt het woord voor in de tekst?
 • hoeveel pagina’s bevat de website?
 • hoeveel nieuws bevat de website
 • etc.

Zo’n analyse geeft je veel inzichten over hoe je de content moet inrichten. Voor ons voorbeeld bedrijf hebben we dat gedaan voor het woord incassobureau. Daaruit blijkt dat het woord incassobureau nooit meer voorkomt  dan 4%, het gemiddeld aantal woorden 300 is per pagina en het gemiddelde aantal pagina’s van de website 40. Als ons voorbeeldbedrijf dus gevonden wil worden op het woord incassobureau, dan weet het bedrijf wat ze moeten doen.

Stap 4: de content strategie uitwerken

Met behulp van alle doorgelopen stappen, ben je nu prima in staat om een content strategie uit te werken. Voor onze incasso advocaat stellen wij vast dat de website de volgende content moet bevatten:

 1. Algemene pagina’s over het bedrijf
 2. Incassobureau pagina’s + combinaties
 3. Incasso pagina’s + combinaties
 4. Vordering pagina’s + combinaties

Met elk woord kan je combineren. Bijvoorbeeld op plaats, zoals incassobureau Den Bosch of op handeling zoals “vordering uit handen geven”. De concurrentie analyse in combinatie met de antwoorden uit stap 1 helpt je daarbij de content strategie uit te werken. Het bedrijf in ons voorbeeld kan zo besluiten alleen voor de combinaties incassobureau + plaatsen in Noord Brabant content te schrijven.

Stap 5: Plannen en budgetteren

Het bedenken, schrijven en plaatsen van goede content is niet eenvoudig. Je zult er dus tijd, geld en middelen voor moeten vrij maken. Uiteraard kan de content strategie verspreid over meerdere maanden worden uitgevoerd. Soms is dat zelfs beter omdat zo je website regelmatig wordt geactualiseerd.

Stap 6: Evalueren en bijstellen

Een stap die niet mag ontbreken is het evalueren van je content strategie.  Een hulpmiddel dat essentieel is, is Google analytics. Met behulp van deze tool kan je namelijk evalueren welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak. Daarnaast kan je bekijken of de content voldoet aan de behoefte met behulp van geavanceerde gedragsanalyse statistieken. Zo kan je besluiten content uit te breiden of aan te passen. Als je besluit om ook Google webmaster tools te koppelen, kan je ook zien hoeveel van je website wordt geïndexeerd door Google. Heb je veel content toegevoegd, maar wordt daarvan maar weinig geïndexeerd, dan kan dat een teken zijn dat de kwaliteit van je content niet goed genoeg is.

Hulp nodig bij het opstellen van een goede content strategie?

Graag adviseren wij je gratis en vrijblijvend over de voor jouw bedrijf effectieve strategie. Ook kan je deelnemen aan een cursus waar dit uitgebreid aan de orde komt. Klik hier voor ons overzicht. Neem sowieso even contact met ons om te kijken wat we voor je kunnen betekenen!