Wat is een online marketing strategie? | Saleswizard
Online Marketing

Wat is een online marketing strategie?

Wat is een online marketing strategie

Geschreven door
Tim Hornes

Bijgewerkt op
19 februari, 2024

Wat is een online marketing strategie?

Een online marketing strategie omvat alle online acties die gericht zijn op het behalen van bepaalde marketing doelstellingen. Het houdt rekening met de kracht van jouw organisatie en waar, met het oog op de gestelde doelen, het nog aan ontbreekt.

Online Marketingstrategie vs Tactiek

Strategie en tactiek werken hand in hand, een goede strategie is niets zonder de juiste tactieken, net als dat goede tactieken leuk zijn, maar niet zonder strategie. Een strategie is een plan om een doel te bereiken. Een tactiek omvat de acties die naar het behalen van het doel leiden. Een strategie is tussentijds moeilijk te veranderen, terwijl een tactiek juist gemakkelijk kan worden aangepast/bijgestuurd.

Omdat een strategie lastig bij te sturen is, is het belangrijk dat er goede keuzes worden gemaakt, dat kan alleen met de juiste informatie. Daarom behandelen we in deze blog zowel het uit te voeren onderzoek als het maken van een strategie. Met de online marketingstrategie bepaal je wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.

Online marketing strategie vs tactiek

De onderdelen van een online marketing strategie

Een goede online marketing strategie bestaat uit 7 onderdelen:

 • Analyse van huidige middelen en kanalen;
 • Heldere doelgroepomschrijving met persona’s;
 • Concurrentieanalyse;
 • Passende middelen en kanalen;
 • SMART-geformuleerde doelstellingen;
 • Planning;
 • Dataverzameling, evaluatie en bijsturing.

Een effectieve online marketing strategie maken begint met een grondige analyse van de huidige online communicatiemiddelen en beschikbare data uit het verleden. Daarna bepaal je de doelgroep, analyseer je deze en stel je persona’s (ijkpersonen) op. Vervolgens analyseer je de concurrentie.
Als je inzichtelijk hebt hoe bestaande online middelen en kanalen presteren, wie de doelgroep is en hoe de concurrentie eruit ziet, bekijk je welke beschikbare middelen en kanalen het beste gebruikt kunnen worden.
Vervolgens formuleer je SMART-doelstellingen.

Na het formuleren van de doelen maak je een realistische planning van de online marketing activiteiten en begin je met de uitvoering. Het is belangrijk om de resultaten van de online marketing inspanningen bij te houden, hiervoor gebruik je verschillende tools. Vervolgens monitor en analyseer je de data en stuur je bij waar nodig.

Met deze techniek optimaliseer je, je online marketing strategie en speel je tijdig in op eventuele nieuwe kansen of bedreigingen die zich voordoen.

Waarom is een online strategie belangrijk?

Je kunt online marketing voor tal van doeleinden inzetten en voor iedere situatie is een andere mix van online marketing activiteiten nodig. Een online marketing strategie helpt je de juiste vragen te stellen en fungeert als gids voor het uitvoeren, beoordelen en bijsturen van alle online marketing inspanningen.

 • Een online strategie geeft richting.
 • Een online strategie stelt je in staat je online marketing te optimaliseren.
 • Een online strategie maakt resultaten meetbaar.

Online marketing zonder degelijke strategie is als een renpaard zonder ruiter. Het rent en springt wel maar is zich niet bewust van de route die moet worden afgelegd om te winnen. Je komt erachter waar prioriteiten liggen.

Online Marketing Strategie

Stappenplan online marketing strategie opstellen

Een online marketing strategie wordt door iedereen net iets anders benaderd. Toch zitten er altijd een aantal vaste onderdelen in een online marketing strategie.

 1. Zelfreflectie
 2. Doelgroep
 3. Concurrentie
 4. Middelen en Kanalen
 5. Doelstellingen
 6. Planning
 7. Monitoren, evalueren en bijsturen

Zelfreflectie

Bij het uitwerken van een online marketing strategie is het in de eerste plaats belangrijk om alle bestaande online middelen en kanalen door te lichten én alle beschikbare data te analyseren. Het is ook goed om te kijken naar de identiteit van de organisatie. De zelfreflectie kan waardevolle inzichten bieden voor je digitale marketing.
We onderscheiden drie soorten media:

 • Owned media
 • Earned media
 • Paid media

Owned media omvat alle media die je zelf bezit/beheerd. Hieronder vallen o.a. alle social media pagina’s van een organisatie en de website(s).

Earned media omvat alle media waarvoor je niet betaald, maar die je niet zelf beheerd. Denk aan blogs, nieuwswebsites, digitale tijdschriften of podcasts.

Paid media omvat alle media waar je tegen betaling op zichtbaar kunt zijn. Hieronder vallen Google advertenties, Social media advertenties, maar ook advertorials of de inzet van influencers.

Bekijk per type welke media je organisatie tot op heden heeft ingezet en analyseer de resultaten. Vaak geeft dit je al een goed beeld van de middelen en kanalen die het beste werken en welke soorten content het meeste effect teweegbrengen.

Owned media kan vaak gemakkelijk worden geanalyseerd, mits er data is verzameld. Social media platforms doen dit automatisch voor je (paginastatistieken worden altijd bijgehouden en zijn alleen beschikbaar voor de beheerder van de pagina). Website data is vaak alleen beschikbaar als er een Google Analytics account aan is gekoppeld.

Earned media is wat minder goed te analyseren omdat veel data niet kan worden ingezien. Je kunt vaak wel zien hoeveel bereik een post, artikel of blog heeft behaald (en andere data die voor iedereen zichtbaar is).

Paid media stelt vrijwel altijd uitgebreide data beschikbaar van online campagnes van een organisatie.
Op basis van de analyse van de bestaande middelen en kanalen krijg je een duidelijk overzicht van wat werkt en wat niet werkt en geeft je een idee waar de prioriteiten liggen.

Online Marketing strategie zelfreflectie

De identiteit van een organisatie

Naast het analyseren van beschikbare data, is het zaak om de identiteit van de organisatie te achterhalen en te kijken hoe online marketing deze identiteit verder uit kan dragen. Hoe omschrijft de directeur de identiteit van het bedrijf? Hoe zien medewerkers het? En klanten? Soms wordt er online gesproken over het bedrijf, hoe wordt erover gesproken? Alle “meningen” bij elkaar opgeteld vormen het ‘imago’ van de organisatie. Je komt er vaak snel achter hoe de identiteit en het imago van elkaar verschillen.

Doelgroep & Persona’s

Wie zijn toch al die mensen? Hoewel deze vraag in de verkeerde context een nogal polariserende, hautaine en politica-onwaardige uitspraak is, is deze vraag ontzettend waardevol bij het bepalen van je online marketing strategie.

Wie zijn toch al die mensen die jij wilt bereiken met je online marketing activiteiten? Waar bevinden deze mensen zich online? Wat vinden ze belangrijk? Een goed afgebakende (en eventueel gesegmenteerde) doelgroep zorgt ervoor dat je ook goed kan inspelen op haar behoeftes.

Onderzoeksvragen voor het doelgroeponderzoek:

 • Wat zijn sociaal-demografische kenmerken?
 • Wat is het verzorgingsgebied van je organisatie?
 • Wat zijn de wensen, drijfveren en gebruiken van de doelgroep?
 • Via welke online kanalen zijn ze bereikbaar?

Ga diep in plaats van breed

Een goede vuistregel bij het bepalen van je doelgroep is om diep te gaan i.p.v. breed. Een goede online marketingstrategie is gericht op een duidelijk afgebakende doelgroep. Dit is niet alleen belangrijk om aansprekende content te maken; het zorgt er ook voor dat je online marketing acties grip krijgen op de doelgroep. Ga je bijvoorbeeld adverteren via Facebook, dan kun je a.d.h.v. je doelgroepomschrijving de advertentie targeting instellen. Zeker als je geen gigantisch online marketing budget hebt, helpt het om een behapbare doelgroep te omschrijven.

Buyer persona ijkpersoon

Buyer persona/ Ijkpersoon

Personas zijn fictieve representaties van jouw ideale klant en zijn gebaseerd op je doelgroep analyse. Een persona is geen echte persoon, maar helpt je te focussen op de juiste doelgroep.
Tip: Lees alles over ‘Buyer personas’ in onze blog: https://www.saleswizard.nl/2022/01/persona-maken/
Een buyer persona omschrijft een individu die een (segment van een) doelgroep representeert en bevat bijvoorbeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Karakter
 • Gezinssituatie
 • Leefomgeving
 • Inkomen
 • Hobbies

Je kunt zelf bepalen in hoeverre je de personas wilt uitwerken. Het belangrijkste doel van het opstellen van een persona is om alle betrokkenen een beeld te geven van je ideale klant. Het zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op kijken en biedt houvast bij creatieve processen of bij het nemen van beslissing m.b.t. je online marketing.

Wie kent je klant het beste?

Voor het opstellen van een persona heb je informatie nodig. In de meeste gevallen zullen medewerkers van het bedrijf, en dan vooral degenen die veel contact hebben met klanten, het beste in staat zijn om een goede persona te omschrijven. Ga in overleg met medewerkers en bedenk samen een (of meerdere) buyer persona(s).

Negatieve personas

Het kan ook waardevol zijn om een persona op te stellen van iemand die je juist niet als klant wilt hebben. Net als een normale persona helpt dit je bijvoorbeeld bij het instellen van advertentie targeting op Facebook.

Concurrentieanalyse

Een concurrentieanalyse maakt inzichtelijk waar er kansen liggen op de markt, wat jouw product/dienst onderscheidt van soortgelijke producten/diensten én geeft een idee van welke middelen en kanalen interessant zijn voor jouw eigen online marketing plan.

Onderzoeksvragen van een concurrentieanalyse:

 • Wie zijn je concurrenten?
 • Wat zijn hun sterke punten?
 • Op welke zoektermen worden je concurrenten gevonden in Google?
 • Op welke zoektermen adverteren concurrenten in Google?
 • Hoe zetten concurrenten social media in?
 • Welke content bieden concurrenten online aan?

Na het uitvoeren van een concurrentieanalyse heb je overzichtelijk hoe concurrenten online marketing inzetten en hoe zij zich online profileren. Je weet welke zoektermen concurrenten targeten met hun SEO en/of Google Ads. Op social media heb je kunnen zien welke posts van concurrenten goed presteren en welke posts niet.

Middelen en kanalen

Nu je een goed beeld hebt van de organisatie, bestaande online kanalen, de doelgroep en de concurrentie, kun je een goed afgewogen selectie maken van de middelen en kanalen die je gaat gebruiken. We onderscheiden verschillende soorten online marketing kanalen:

 • Zoekmachines (Google, DuckDuckGo, Yahoo)
 • Social media (Facebook, instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn)
 • Online ads (Display ads, banners, PPC)
 • Online PR (Advertorials, Blogs, Influencers)
 • Direct mail (nieuwsbrieven, e-mail marketing)

Pull- of push marketing

We maken onderscheid tussen pull- en push marketing. Is jouw doelgroep actief op zoek naar jouw product/dienst? Dan is het belangrijk dat ze in hun zoektocht bij jou uitkomen (pull). Is jouw doelgroep niet actief op zoek, maar vermoed je dat ze wel geïnteresseerd zouden zijn als ze je product/dienst leren kennen? Dan is het van belang dat ze ermee in contact komen (push).

Push en Pull marketing strategie

Pull marketing ‘trekt’ klanten naar je bedrijf door zichtbaar te zijn voor mensen die actief op zoek zijn naar jouw product/dienst. Denk aan:

 • Zoekmachine optimalisatie (SEO) zorgt ervoor dat mensen die ergens naar op zoek zijn via zoekmachines bij jouw website uitkomen.
 • Zoekmachine advertenties (SEA) zorgt er tegen betaling voor dat mensen die ergens naar op zoek zijn via zoekmachines bij jouw website uitkomen.

Pull marketing werkt goed als er online wordt gezocht naar je product/dienst en brengt andere uitdagingen met zich mee dan push marketing.

Push marketing ‘duwt’ jouw product/dienst juist naar mensen toe die daar niet actief naar op zoek zijn. Denk aan:

 • Social media ads targeten een bepaalde doelgroep met advertenties.
 • Met display ads wordt een advertentie op bepaalde websites getoond.

Meestal is een mix van push- en pull kanalen het meest effectief. Mensen die via een Google link op je website komen, maar geen conversie opleveren, zijn wél geïnteresseerd in je product/dienst maar, zoals Mark Knopfler zong in Romeo & Juliette: “It was just that the time was wrong”. Deze groep prospects kun je d.m.v. push marketing, bijvoorbeeld in de vorm van een remarketing campagne op Facebook en Google, benaderen met een advertentie om ze alsnog over te halen. Remarketing is een volgende stap die gebruik maakt van technologie om bezoekers te targeten. Op deze manier kun je website verlaters de mogelijk bieden terug te keren naar je website.

Doelgroepanalyse online strategie

Waar is je doelgroep te vinden?

De belangrijkste vraag die je, jezelf moet stellen bij het selecteren van online marketing kanalen is: Waar zijn toch al die mensen? Een goede vervolgvraag die je hier stelt is: Waarom zijn die mensen daar?

Niemand gebruikt Google om te kijken of vrienden en familie nog iets leuks hebben gedaan afgelopen weekend en een loodgieter zoek je niet in je TikTok Reel.

Iemand zoekt via Google naar een oplossing voor een bepaald probleem. TikTok wordt gebruikt voor ontspanning, entertainment en het onderhouden van sociale status.

Zoekmachines

Google of DuckDuckGo? Terwijl de meeste mensen Google gebruiken als zoekmachine, zullen mensen die hun privacy wat waard vinden en hier bewust mee bezig zijn veelal op DuckDuckGo zitten.

In sommige gevallen zijn zoekmachines helemaal niet interessant om in te zetten. Als je een nieuw product hebt dat niemand kent, zal er ook weinig naar worden gezocht. In dat geval zijn zoekmachines niet echt interessant.

Let op: in sommige gevallen zijn zoekmachines wél interessant voor nieuwe producten. Als jouw product een goed alternatief is voor een ander product (waar wel naar wordt gezocht) kunnen zoekmachines weer wel een interessant kanaal zijn om je product onder de aandacht te brengen.

Adverteren in zoekmachines

Je kunt er ook voor kiezen om zoekmachines te betalen voor meer exposure. Ik maak voor het gemak onderscheid tussen twee vormen van zoekmachine marketing:

 • Display advertising
 • PPC advertising

Display advertising is het tonen van banners of video’s op verschillende websites uit het netwerk van Google. Het is mogelijk om bepaalde soorten websites te targeten (of juist uit te sluiten) a.d.h.v. interessegebieden.

Kenmerken Display advertising:

 • Veel bereik voor weinig geld
 • Relatief lage CTR

PPC advertising staat voor Pay Per Click advertising en houdt in dat je met jouw website bovenaan in de zoekresultaten komt te staan wanneer iemand zoekt naar bepaalde zoekwoorden.

Kenmerken PPC advertising:

 • Relatief hoge CTR
 • Hoge prijs per klik
SEA Strategie

Social media kanalen

Het is belangrijk dat je tijdens de doelgroepanalyse hebt achterhaald op welke online kanalen de doelgroep zich voornamelijk bevindt. Op die manier voorkom je dat je curryworst aanbiedt op een veganistische braderie.
Online is er best veel data beschikbaar over social media gebruik van verschillende groepen mensen. Je kunt ook naar de unieke karakteristieken van de verschillende platforms kijken om meer inzicht te krijgen in de gebruikers.
Tip: Het CBS en Newcom hebben veel informatie over het social media gebruik in Nederland:

Social media platforms in je online marketingstrategie

De online marketingstrategie omschrijft welke kanalen gebruikt worden om online activiteiten op uit te voeren. Een sterke online marketingstrategie schrijft precies voor welke kanalen in verschillende fases dienen te worden ingezet.

De keuze voor een bepaald social media platform hangt ook af van de unieke karakteristieken van dat platform. In welke vorm wordt content aangeboden? Hoe werkt het algoritme? Met welke intentie zitten gebruikers op het platform?

Om je een beetje op weg te helpen geef ik hieronder voor de belangrijkste platforms een korte toelichting.

Pinterest online marketing strategie

Pinterest wordt voornamelijk gebruikt om inspiratie op te doen voor bijvoorbeeld: interieurdesign, kleding, gerechten en gezonde levensstijl. De content bestaat voornamelijk uit foto’s maar er kunnen ook video’s worden geupload, naast foto’s staan er ook veel infographics op Pinterest. Het algoritme geeft duidelijk de voorkeur aan “verse” content. Als iemand bijvoorbeeld om 12:01 zoekt naar ‘rode design bank’, zal de meest recent geüploade pin bovenaan de resultaten verschijnen. Als je een fotogeniek(e) product of dienst hebt is Pinterest een waardevol onderdeel van je online marketingstrategie.

LinkedIn strategie

LinkedIn is een wervings- en netwerk platform, waardoor mensen op LinkedIn minder behoefte zullen hebben aan een post over een ‘rode design bank’. Als je design banken verkoopt kun je via LinkedIn weer wel in contact komen met interieurdesigners en -architecten.

Facebook strategie online marketing

Facebook heeft de meeste gebruikers en biedt veel verschillende manieren om content voor te schotelen. Facebook groepen zijn erg populair en hebben vaak erg betrokken leden die actief content delen, vragen stellen/beantwoorden en zich onderdeel voelen van een community. Voor iedere interesse/hobby is er wel een Facebook groep (of meerdere), het opzetten van- of deelnemen aan een Facebook groep kan een interessant onderdeel van je online marketing strategie zijn.

Let op: de meeste Facebook groepen geen gratis reclamekanalen zijn. Promotionele content wordt niet altijd gewaardeerd en moet met enige terughoudendheid worden gedeeld.

Naast groepen kun je op Facebook een groep volgers opbouwen met je bedrijfspagina, stories posten, adverteren, retargeten, video’s uploaden en producten aanbieden. Facebook is het meest veelzijdige platform van de groep.

Instagram strategie online marketing

Instagram is net als Facebook van Meta. De twee platforms zijn aan elkaar gekoppeld en dus is het makkelijk om content vanuit een plek op beide platforms te delen (via de Meta Business Suite). Instagram richt zich op dit moment op korte video’s, ook wel reels genoemd. Oorspronkelijk was Instagram een plek waar mooie, bewerkte foto’s centraal stonden, het logo van Instagram representeert dan ook een fototoestel. Een ander belangrijk en veelgebruikt onderdeel van Instagram is Instagram Stories. Story posts behalen doorgaans meer clicks/likes/views omdat de posts schermvullend zijn en je niet zomaar voorbij een Story post kan scrollen.

Tik Tok strategie

TikTok is een platform dat zich volledig richt op korte video’s, welke door gebruikers kunnen worden bewerkt. Het ‘reels’ format heeft, net als Instagram Stories, een hoge mate van engagement doordat de video’s schermvullend zijn en achter elkaar worden afgespeeld aan gebruikers.

TikTok wordt veelal door jongeren gebruikt. Zoals altijd zien we naarmate de tijd verstrijkt steeds meer “ouderen” op platform.

In de wilde wereld van social media, waar verandering de enige constante is en updates elkaar in vliegend tempo opvolgen is een analyse van ieder platform van groot belang bij het opstellen van een online marketingstrategie.

Online marketing doelstellingen

Online marketing doelstellingen

Wat wil je bereiken met je online marketing inspanningen? Als je niet weet waar je naartoe wilt, kom je nergens, hoe hard je ook rent. Daarbij komt dat een goed geformuleerde doelstelling het mogelijk maakt om online marketing inspanningen te analyseren en waar nodig bij te sturen.

Een goed geformuleerde doelstelling is altijd SMART-geformuleerd. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Relevant
 • Tijdgebonden

Specifiek

Een specifieke doelstelling is er een die in detail omschrijft wat het doel is. Het “genereren van meer leads” is niet specifiek. “20% meer leads” is wel specifiek.

Meetbaar

Een doelstelling moet meetbaar zijn, anders weet je niet of je de doelstelling hebt behaald of niet. Een meetbare doelstelling geeft aan hoeveel je moet bereiken. Zorg dat de doelstelling kan worden beoordeel o.b.v. bepaalde key performance indicators.

Acceptabel

Een acceptabel doel is een realistisch doel, het is “haalbaar”. Je kunt jezelf als doel stellen om in een dag tijd naar Kiev te wandelen, dat is echter niet realistisch en onhaalbaar. Een realistischer doel zou zijn om in een dag met het vliegtuig naar Kiev te reizen óf in een maand tijd naar Kiev fietsen. Doelstellingen die niet acceptabel zijn, zijn onhaalbaar en daardoor niet welkom in een goede online marketing strategie.

Relevant

Een doelstelling is relevant als het de moeite waard is. Ben je bereid om er geld, tijd en middelen aan te besteden? Als dat niet het geval is, is de doelstelling ook niet relevant voor jouw organisatie.

Tijdgebonden

Een tijdgebonden doelstelling stelt een bepaalde deadline. Wanneer moeten de doelstellingen zijn behaald?

Waarom SMART doelstellingen belangrijk zijn

 • Fungeren als stip op de horizon zodat alle betrokkenen weten welke kant ze op moeten lopen.
 • Vertellen je wanneer je online marketing het goed doet en wanneer bijsturing nodig is.
 • Zorgen voor draagvlak bij betrokkenen.

Een SMART doelstelling formuleren

Een SMART doelstelling formuleren is dus eigenlijk heel makkelijk.

 • Maak het doel meetbaar;
 • Bepaal een deadline;
 • Verifieer de haalbaarheid.

Een voorbeeld van een SMART geformuleerde doelstelling is:

Binnen 6 maanden 50% meer dagelijkse verkopen via de webshop.

Stel dat je momenteel 10 bestellingen per dag ontvangt via de webshop, dan wordt de doelstelling dus:

Binnen 6 maanden gemiddeld 15 bestellingen per dag ontvangen via de webshop.

Je kunt de doelstellingen ook iets ‘zachter’ maken:

Binnen 6 maanden het aantal website bezoekers verdubbelen.

of

Binnen 3 maanden de gemiddelde tijd dat men op de website doorbrengt verhogen met 3 seconden.

Nu je weet wat de doelstellingen zijn kun je beginnen met plannen.

Tip: Leer alles over het maken van een online marketing plan in onze blog: https://www.saleswizard.nl/2022/02/online-marketing-plan-maken/.

Online Marketing plan

Planning

Bij het maken van een online marketingplan om je strategie in uitvoering te brengen is het van belang om onderling op elkaar inspelende kanalen met elkaar af te stemmen en de juiste boodschappen op het juiste moment in de customer journey over te brengen. Een heldere planning voor digitale marketing geeft duidelijke richting aan je online activiteiten en helpt daarmee online doelen te behalen.

Tip: lees onze blog: Customer journey maken in 5 stappen

Een goede planning wordt belangrijker naarmate het online marketingplan complexer wordt en er meer elementen met elkaar samenwerken. E-mailmarketing is in bijna alle gevallen van toegevoegde waarde voor je online marketingstrategie. Dat komt omdat e-mail een traditionele media vorm is die iedereen kent en bijna iedereen dagelijks gebruikt. E-mailmarketing heeft de kracht prospects om te zetten in leads en helpt daarmee je online marketingdoelen te behalen.

Customer Journey

Houd bij het opstellen van de planning rekening met de reis die klanten doormaken voordat zij iets bij je afnemen. Hoe komen ze voor het eerst met je product in contact? Welke vragen hebben ze? Welke intentie? Waar zijn ze onzeker over t.o.v. je product of dienst? Wat vinden ze belangrijk? Belangrijke vragen om te stellen voordat je online marketing gaat inzetten.

Hoewel het technisch onmogelijk is om iedere persoon op het juiste moment de juiste uiting te tonen is het goed om een customer journey uit te denken. Het schetst een beeld van de weg die nieuwe klanten afleggen.

Customer Journey

Multi channel marketing

Let er bij het plannen van je online marketingactiviteiten op dat ze aansluiten op- en versterkt worden door alle offline marketing activiteiten. Met een goed doordachte multi channel strategie haal je het maximale uit zowel je online als offline marketing activiteiten (traditionele marketing).

De “regel van 7”

Een handige vuistregel om in je achterhoofd te houden bij het maken van de planning is de ‘Regel van 7’. De regel van 7 stelt dat een persoon 7 contactmomenten met je merk moet hebben gehad voordat iemand geïnteresseerd zou zijn in je product of dienst. Het is goed om de regel van 7 in je achterhoofd te houden bij het opstellen van een online marketing strategie. Bedenk je daarbij wel dat het eigenlijk geen “regel” is, maar eerder een richtlijn. Daarbij is het belangrijk om verschillende “soorten” contactmomenten te realiseren, niemand wordt blij van 7 keer dezelfde advertentie.

De regel van 7 is een iets gedateerde richtlijn, zeker als het online marketing betreft. Online adverteren is doorgaans erg goedkoop en het internet staat vol met advertenties en andere promotionele content, als je content niet uitblinkt heb je in de meeste gevallen veel meer contactmomenten nodig, alleen klinkt ‘de regel van 70’ niet erg gangbaar.
Een belangrijke aanvulling op de regel van 7 is daarom: zorg voor meerdere waardevolle contactmomenten en doorbreek de ruis met creatieve content.

Budget

Een goede online marketing strategie houdt rekening met het beschikbare budget. Voor MKB bedrijven is er niet genoeg budget om op alle fronten te strijden, er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Bij het maken van deze keuzes leg je de geformuleerde doelstellingen naast de analyse van de verschillende kanalen en kijk je welke kanalen het meeste opleveren (m.b.t. de doelstellingen).

Vaak is er een ‘minimale effectieve dosis’ tijd en geld nodig om impact te maken op een bepaald kanaal. Hoe beperkter je budget, hoe hoger de noodzaak om juiste keuzes te maken, omdat je nooit gaat winnen als je van alles een klein beetje doet.

Dataverzameling

Het laatste onderdeel van de online marketingstrategie is dataverzameling. Je maakt een plan, voert het uit, analyseert en stuurt bij. Voor een goede analyse heb je data nodig en die data moet verzameld worden. Dat gebeurd helaas niet in alle gevallen van zelf. Zorg er daarom voor dat van alle verschillende onderdelen van je online marketing plan de juiste data wordt verzameld. Deze data kun je later analyseren om je campagne bij te stellen maar het is ook voeding voor algoritmes die je kunnen helpen je online communicatie te verbeteren.

Steeds moeilijker om data te verzamelen

In het kader van privacy wordt het steeds lastiger om data te verzamelen. Het is niet zo dat die data niet verzameld wordt, het is vooral dat jij die data niet mag verzamelen. De mogelijkheden die je zelf hebt om data in te zien nemen sterk af en het aanbod van algoritmische optimalisatie functionaliteiten die je kunt aanvinken bij het opstellen van bijv. een advertentie nemen toe.

Voordat je online marketing gaat inzetten

Online marketing bestaat uit verschillende onderdelen, ieder onderdeel vraagt weer om een eigen aanpak:

 • Zoekmachine Optimalisatie/ Search Engine Optimization (SEO);
 • Zoekmachine Marketing/ Search Engine Marketing (SEM);
 • Pay Per Click or Pay Per Call (PPC);
 • Content Marketing;
 • Social media marketing;
 • Email marketing;
 • Influencer marketing;
 • Affiliate Marketing.

Hulp nodig met je online marketing strategie?

Heb je hulp nodig met het bedenken van een effectieve online marketing strategie? Of zoek je een online marketing bureau en sparringpartner om tot een goede strategie te komen? Laat ons dan weten hoe we contact met je kunnen opnemen!

Ja, neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • header blog social media trends 2024
  Content Marketing, Social Media
  De 7 belangrijkste social media trends van 2024
 • De 17 belangrijkste webdesign trends van 2024
  webdesign
  De 17 belangrijkste webdesign trends van 2024
 • De beste ai tools
  Content Marketing, Online Marketing
  De 10 beste AI tools voor marketing [2024]
 • 7 eenvoudige stappen om de gebruiksvriendelijkheid van je website te verbeteren
  Content Marketing, Conversie Optimalisatie, webdesign
  7 eenvoudige stappen om de gebruiksvriendelijkheid van je website te verbeteren