Zo schrijf jij de beste SEO teksten

Denk jij dat je prima teksten schrijft, omdat je er voldoende zoekwoorden in hebt staan? Think again. Het schrijven van een goede SEO tekst, omvat veel meer dan een bepaald aantal zoekwoorden gebruiken. Helaas blijken veel SEO schrijvers echter verzand te zijn geraakt in het scoren op zoekwoorden. En dat terwijl een goede SEO tekst eigenlijk is bedoeld om te scoren op conversie! Kortom, het converteren van een klant, inschrijvingen verzamelen, acties teweeg brengen. Benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt? Lees in dit blog 10 belangrijke tips voor het schrijven van écht goede SEO teksten!

Dit verwacht Google van jouw SEO teksten

Je wilt natuurlijk dat jouw SEO teksten de vindbaarheid van jouw website vergroten. Vandaar de zoekwoorden. Plaats je een passend aantal zoekwoorden voor de grootte van je tekst, op de juiste plekken? Dan zit je al op de goede weg. Maar toch ben je er nog lang niet. Je schrijft je teksten immers niet alleen voor het algoritme van Google, maar ook, of zelfs juist, voor je klanten. Je wilt hen een bruikbare, kwalitatieve en boeiende tekst bieden. Overigens controleert Google hier ook steeds strenger op. Kortom, zowel Google als jouw klanten verwachten teksten van jou met een correcte en actuele inhoud. De gebruikservaring staat hierbij centraal, niet het aantal zoekwoorden. Gebruik onderstaande tips voor het schrijven van zo’n gebruikersgerichte, conversie creërende SEO tekst.

Tip 1: Bouw je tekst op als een huis

Een goede SEO tekst schrijven kan beschouwd worden als het bouwen van een huis. Beide activiteiten beginnen namelijk met het leggen van een duidelijke basis. In andere woorden: in de intro van je tekst maak je kort en bondig duidelijk waar je tekst over gaat. In de rest van je tekst is het belangrijk dat je samenhang creëert. Net als dat een huis een stabiele vorm krijgt door middel van muren, lijsten en balken. In een tekst doen overgangszinnen met verwijswoorden en signaalwoorden prima dienst als deze muren, lijsten en balken. Denk aan woorden als ‘die’, ‘deze’, ‘daarmee’, ‘omdat’, ‘bovendien’ en ’daarnaast’. Deze woorden koppelen bepaalde stukken tekst aan elkaar, waardoor een zekere eenheid ontstaat. Dankzij deze opbouw breng je je conclusie op een heldere manier aan de lezer.

Tip 2: Pas je tekst aan op de gebruikersbeleving

Maak je tekst nog gebruiksvriendelijker door deze af te stemmen op de beleving van je lezer. Hoe doe je dat? Schrijf precies die info op die de gebruiker nodig heeft. Het gaat dan niet zozeer om de inhoud, maar om het niveau van bewustzijn aangaande het probleem en de oplossing van de gebruiker. Wat hiermee bedoeld wordt, heeft de legendarische copywriter Eugene Schwartz gedefinieerd aan de hand van vijf niveaus:

  1. Niet op de hoogte: de lezer heeft geen idee dat er een probleem is
  2. Probleem bewust: de lezer heeft een probleem, maar weet geen oplossing
  3. Oplossingsbewust: de lezer heeft een probleem en zoekt naar een oplossing
  4. Productbewust: de lezer kent je product/dienst, maar twijfelt nog over een aankoop
  5. Meest bewust: de lezer kent je product/dienst en wil deze kopen voor de juiste prijs

Weet jij welke bezoekers op jouw website terecht komen? Pas je teksten dan aan aan deze doelgroep en hun niveau van bewustzijn.

Tip 3: Creëer een pakkend intro

Klanten lezen een tekst pas als zij in de eerste paar zinnen voldoende geboeid worden. Verleidt de intro van een SEO tekst de lezer niet voldoende om door te lezen? Dan zal deze potentiële klant al snel van je website verdwijnen. Besteed daarom voldoende tijd aan het schrijven van een boeiend, beknopt intro. Hoe je dat doet? Begin je tekst met één korte doch complete openingszin. Deze geeft in één keer aan waar de tekst over gaat. Online teksten moeten immers snel, eenvoudig en behapbaar te lezen zijn. Verwijder bovendien alle extra, nutteloze toevoegingen uit je intro. Schrap dus onnodige bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en herhalingen. Maak de lezer tot slot concreet duidelijk waarom het verstandig is jouw tekst te lezen/op jouw website te blijven. Kondig bijvoorbeeld een oplossing voor een probleem aan.

Tip 4: Breng orde in je tekst aan

Het is, zeker online, niet fijn één grote lap tekst te moeten lezen. Splits je tekst daarom op in meerdere alinea’s. Hierdoor leest je SEO tekst een stuk vriendelijker, kan de lezer de inhoud eenvoudiger verwerken en komt je uiteindelijke doel veel duidelijker aan bij de lezer. Voorzie de alinea’s van subtitels, om duidelijk aan te geven welke informatie de lezer in welke alinea kan verwachten. Is de lezer naar bepaalde informatie op zoek? Dan kan hij deze snel en eenvoudig terugvinden. Daardoor zal de gehele beoordeling van de gebruiker op jouw website verhogen. Met eventueel de gewenste conversie als gevolg! Een andere manier om orde aan te brengen in je tekst, is te werken met genummerde lijsten of andere opsommingen. Geef belangrijke termen of links tot slot aan met dikgedrukte of cursieve tekst.

Tip 5: Plaats pakkende koppen

Dat het verstandig is zoekwoorden op te nemen in koppen, is je wellicht al bekend. Hierdoor bepaalt Google immers waar jouw tekst over gaat. Maar zoals al is aangekaart: de beleving van de gebruiker is minstens net zo belangrijk. Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar welke koppen het meeste opleveren aan kliks, shares of andere conversie. En wat blijkt: de beste subtitels maken de lezer nieuwsgierig of geven alvast aan dat er een concrete oplossing volgt. Denk aan zinnen als “Drie tips voor…”, “Vijf redenen om…”, “Zo maak je…”, “Dit wil je weten over..” en “Waarom het verstandig is…”. Deze zinnen nodigen lezers uit om verder te lezen. Kortom, houd de onderzoeken aangaande optimale koppen voor SEO teksten in de gaten en plaats dit soort titels voortaan ook in je eigen SEO teksten.

Tip 6: Schrijf actief om conversie te creëren

Is het doel van jouw SEO tekst conversie creëren? Schrijf jouw tekst dan ook actief. Beschrijf wat je verwacht van de lezer. Dan is de kans het grootst dat deze jouw beschreven actie direct en letterlijk opvolgt. Neem de lezer aan de hand, zodat hij precies weet hoe hij bij de door jou geboden oplossing terecht komt. Zie je het al? Bovenstaande zinnen zijn actief. Ze verleiden je meteen de beschreven acties te ondernemen. Om een vergelijking te maken: een passieve tekst roept veel meer twijfel en onduidelijkheid bij de lezer op. Denk aan zinnen als: “U kunt ons benaderen als u wilt dat wij uw riool komen ontstoppen”. Het roept vragen op bij de klant. Wil ik dat het bedrijf mijn riool komt ontstoppen? Zal ik hen benaderen hiervoor? Kortom, schrijf actief. “Laat ons uw riool ontstoppen!”.

Tip 7: Gebruik veel ‘je’ en ‘u’

Een lezer wil zich herkennen in een tekst. Het is dus af te raden een tekst puur beschrijvend te maken. Weer even een voorbeeld om het wat duidelijker te maken. Een zin als: “Wil jij je dak laten isoleren en daarmee besparen op je energiekosten?” leest voor veel klanten een stuk prettiger dan “Dak isolatie zorgt ervoor dat er minder warmte uit een pand verdwijnt”. Kortom, schrijf voor je publiek. Spreek ze persoonlijk toe in je SEO tekst. Pas ook op met een tekst schrijven vanuit ‘ik’. Uiteraard, de lezer wil graag weten wat jij te bieden hebt aan diensten en/of producten, maar nog belangrijker vindt hij het te ontdekken wat hij daar precies aan heeft. Bij een goede SEO tekst staat de lezer centraal. Richt je dus ook op hem, zijn problemen en hoe jouw oplossingen hem kunnen helpen.

Tip 8: Kies de beste woorden uit

In goede SEO teksten worden middelmatige bewoordingen vermeden. Gebruik dus geen vrijblijvende of onduidelijke woorden. Sterke werkwoorden en duidelijke termen geven je tekst richting en kracht. Bovendien maken ze je zinnen vaak wat korter. En dat leest stukken prettiger. Wat wordt bedoeld met sterke werkwoorden? Kies voor dat werkwoord dat perfect weergeeft wat je bedoelt. Schrijf dus niet “hij pakte snel de portemonnee”, maar “hij griste de portemonnee weg”. Deze laatste variant geeft veel duidelijker weer wat er gebeurt. Met het toevoegen van duidelijke termen in je tekst, wordt bedoeld dat je zo specifiek mogelijk moet zijn. Heb het dus niet over “een ding”, “een aantal keer” of “erg leuk”, maar benoem het ding, het aantal en de beoordeling onderscheidend.

Tip 9: Beschrijf een duidelijke call-to-action

Een goede SEO tekst heeft een duidelijk call-to-action (CTA): wat verlang je precies van de lezer? Inspireer en motiveer je lezer tot het maken van de gewenste actie. Moedig hem aan zijn gegevens achter te laten, een aankoop te doen, contact met je op te nemen of jouw dienst af te nemen. Een goede CTA is:

  • Actief geschreven
  • Duidelijk en direct
  • Gericht op de lezer
  • Krachtig en overtuigend
  • Motiverend tot de gewenste actie

Een SEO tekst mag meerdere CTA’s hebben. Plaats er in elk geval één aan het einde van je tekst, zodat de lezer na het lezen ervan meteen gestimuleerd wordt tot de maken van de gewenste actie.

Tip 10: Eindig je SEO tekst verbluffend

Wil je jouw SEO tekst niet direct eindigen met een CTA, maar juist met een duidelijke boodschap? Dit kan passend zijn als je bijvoorbeeld een blog schrijft of een tekst waarbij het doel een grotere naamsbekendheid verwerven is. Deze teksten behoeven een verbluffende conclusie. Je wil je lezer aan het denken zetten bijvoorbeeld. Hem inspireren. Of een belangrijke boodschap meegeven. Zorg dus dat jouw laatste punt indruk maakt. Hoe doe je dat? Kom terug op het punt, de grap of de anekdote waar je je tekst mee begon. Of creëer een nieuwe situatie die, na het lezen van jouw tekst, in een uniek, memorabel of beangstigend daglicht valt. Een andere manier om knallend te eindigen, is je tekst af te sluiten met een vraag. Je nodigt de lezer dan heel eenvoudig uit verder te denken over het onderwerp.

Wij helpen je bij het schrijven van de perfecte SEO tekst

Gebruik bovenstaande tips om van jouw SEO tekst een écht boeiende, goedlopende, samenhangende en motiverende tekst te maken. Kun jij nog wat extra begeleiding gebruiken voor het schrijven van een goede, gebruiksvriendelijke tekst? Laat ons jouw SEO Teksten schrijven!

Ja, ik heb interesse

Over de auteur

Paula is SEO tekstschrijver bij SalesWizard. Haar uitgangspunt: een perfecte balans creëren tussen vindbaarheid en leesbaarheid. Een goede tekst lees je volgens haar niet alleen, die beleef je.